Quina és l'estructura de l'administració i qui són els seus responsables? Coneix com s’organitza l'ens i la informació més rellevant sobre aquells que la dirigeixen.

Gerard Sabarich Fernàndez-Coto

Càrrec: Alcalde

Jordi Altieri Montserrat 

Càrrec: Tinent d'alcalde

Regidoria: Obres i esports

Jordi Abrantes Vidal

Càrrec: Regidor

Regidoria: Medi natural i gestió de recursos forestals

Francesc Virós Jantorre

Càrrec: Regidor

Regidoria: Turisme, hisenda, administració, cultura i sanitat

David Roqué García

Càrrec: Regidor

Regidoria: Ramaderia i relacions amb els nuclis i mobilitat

Joan Fondevila Peró

Càrrec: Regidor

Eugeni Freixa March

Càrrec: Regidor