Els recursos públics de l'ens es destinen a la finalitats previstes al pressupost? Es porten a terme de forma correcta els processos relacionats amb les subvencions, la contractació o els convenis? Aquí podràs trobar les auditories de comptes que s'hagin realitzat.

Data Títol Descripció Documents
10-10-2017 Auditories de comptes L'ajuntament de Rellinars no disposa d'auditories de comptes extern. És La Sindicatura de Comptes de Catalunya l'òrgan fiscalitzador extern encarregat del control i avaluació de la informació econòmico-financera transmesa periòdicament des de l'ajuntament.