Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si busques l'activitat contractual de l'ens, aquest és el lloc on la trobaràs. Licitacions, adjudicacions provisionals, acords, resolucions... A més, també hi ha els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre cadascun dels procediments.

Títol Òrgan de contractació Codi d'expedient Tipus d'expedient Tipus de contracte Subtipus de contracte Procediment de licitació Descripció de la prestació Pressupost bàsic de licitació Durada del contracte Àmbit geogràfic Termini de presentació d'ofertes Valor estimat del contracte Subhasta electrònica Obertura de pliques Pròrroga Informació complementària sobre la pròrroga Enllaç Documents Més informació Prioritat
Contractació del servei de manteniment i reparació de la maquinària i vehicles de la brigada municipal Ajuntament de Premià de Dalt 2016/1030 Ordinari Serveis Obert Reparació de la maquinària i vehicles de la brigada municipal 20.0 3 anys Premià de Dalt 22 de novembre de 2016 57600.0 No No PPT
PCAPs
Anunci de licitació
Obres de reurbanització dels carrers Cerdanya i Vall d'Aran Ajuntament de Premià de Dalt 2016/3067 Urgent Obres Obert Reurbanització dels carrers Cerdanya i Vall d'Aran 245937.0 5 mesos Premià de Dalt 21/11/2016 245937.0 No 24-11-2016 No Projecte
PCAPS_Segell_JGL
Anunci de licitació
Obres d'urbanització del c. Cisa, tram 1, fase 1, etapa A, comprès entre la Riera de Sant Pere i el c. Sant Josep Ajuntament de Premià de Dalt 3133/2016 Urgent Obres Obert El contracte tindrà com a objecte l’execució de les “Obres d’urbanització del carrer La Cisa, tram 1, fase 1, etapa A, comprès entre la Riera de Sant Pere i el carrer Sant Josep”, en els termes que es defineixen en el projecte aprovat per Decret d’Alcaldia de data 28 de juliol de 2016. 325620.0 4 mesos Premià de Dalt 13 dies naturals 325620.0 No 03-11-2016 No Anunci de licitació
PCAPs PCAPs
Projecte
Obertura pública sobres B
Subministrament, instal·lació i manteniment del primer any de càmeres fixes de seguretat ciutadana i de video vigilància de trànsit amb lectura de matrícules de vehicles Ajuntament de Premià de Dalt 2016/2474 Ordinari Subministraments Obert Subministrament i instal·lació de 15 càmeres fixes de seguretat ciutadana i víedo vigilància de trànsti amb lectura de matrícules de vehicles. també ha d'incloure el manteniment de tota la instal·lació durant el primer any, incloent material i mà d'obra. Així mateix, ha d'incloure la formació necessària per a l'explotació de tot el sistema per part dels tècnics designats per l'Ajuntament. 80165.0 3 mesos per al lliurament i 1 any de manteniment des de la recepció i instal·lació del material Premià de Dalt 18/10/2016 80165.0 No No Anunci de licitació
Plec de clàusules administratives particulars
Plec de clàusules tècniques
Obertura pública sobres B
Servei de control i prevenció de la legionel·losi Ajuntament de Premià de Dalt 2016/2351 Ordinari Serveis Obert Control i prevenció de la legionel·losi, d'acord amb els principis del control integrat de plagues. 28000.0 4 anys Premià de Dalt 22 d'agost 42000.0 No 29-09-2016 No Anunci obertura sobres C
Servei d'enjardinament de l'actuació de millora del parc de Can Figueres (zona central) Ajuntament de Premià de Dalt 2016/1023 Urgent Serveis Obert Enjardinament del parc de Can Figueres (zona central), incloent-hi l'adquisició de les plantes, d'acord amb el projecte, la plantació i el manteniment durant els primers mesos 50.553 6 setmanes Premià de Dalt 15 de juny de 2016 50.55 No 17-06-2016 No 28 Anunci adjudicació_ABSIS SIGNAT.pdf
Anunci de formalització