Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Planejament urbanístic 26-04-2018 Enllaç
Ordenança de l'estacionament limitat de vehicles a la via pública sota control horari 18-01-2018 Enllaç
Dades de caràcter personal: reglamentació i fitxers 16-01-2018 Enllaç
Pla de verificació d'activitats comunicades 27-10-2017 Enllaç
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 11-10-2017 Enllaç
Ordenança de la venda no sedentària 12-07-2017 Enllaç
Reglament de participació ciutadana 19-09-2016 Enllaç
Ordenança municipal reguladora sobre el soroll i les vibracions i mapa de capacitat acústica 19-09-2014 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de la tramitació de les llicències d'obres menors pel procediment de comunicació prèvia 16-07-2014 Enllaç
Ordenança reguladora del govern i l'Administració electrònica 22-01-2014 Enllaç
Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social 08-10-2013 Enllaç
Reglament municipal de protocol, honors i distincions 13-09-2013 Enllaç
Ordenança reguladora sobre la tinença d'animals de companyia 05-06-2012 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació 26-01-2012 Enllaç
Reglament del Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial 16-09-2010 Enllaç
Ordenança municipal reguladora per a la prevenció i control dels mosquits i particularment dels mosquits tigre (Aedes Albopictus) 18-02-2010 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de civisme i convivència 29-11-2008 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de la gestió de residus 05-11-2008 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de guals i reserves d'estacionament 10-08-2006 Enllaç
Reglament regulador de la segona activitat dels policies locals de l'Ajuntament 23-11-2005 Enllaç
Reglament regulador del funcionament del Registre municipal d'acolliments civils 19-10-2005 Enllaç
Ordenança municipal d'establiments de restauració 14-10-2005 Enllaç
Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions 13-10-2005 Enllaç
Reglament d'ús de la biblioteca 30-12-2004 Enllaç
Reglament orgànic municipal 23-12-2003 Enllaç
Ordenança municipal de zones verdes, espais naturals i arbrat 30-11-2001 Enllaç
Ordenança municipal per a la gestió de runes i terres 02-08-2000 Enllaç
Ordenança sobre conservació i seguretat dels elements exteriors del edificis 29-10-1999 Enllaç
Ordenança municipal sobre publicitat directa en les bústies 26-10-1999 Enllaç
Reglament de la comunitat d'usuaris de l'aparcament garatge de la plaça del Remei 03-02-1999 Enllaç
Ordenança municipal de circulació 26-01-1999 Enllaç
Ordenança municipal sobre conservació i seguretat dels elements exteriors dels edificis 19-01-1999 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d'antenes (parabòliques, telefòniques, ràdio i anàlegs) 23-08-1997 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d'aparells de climatització i altres elements assimilables a l'exterior dels immobles 23-08-1997 Enllaç
Ordenança de instal·lacions d'aparells de climatització i altres elements assimilables a l'exterior dels inmobles 05-03-1997 Enllaç