Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

MAR AMORÓS MAS

Lloc de naixement Pradell de la Teixeta

Data de naixement 21-03-1971

Foto foto

Càrrec Alcaldessa

Àrea Urbanisme i habitatge - Hisenda - Recursos humans - Protecció civil

Partit polític CiU (independent)

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic alcaldia@pradelldelateixeta.cat

Xarxes socials

HORARI D’ATENCIÓ:              A partir de les 16:30 hores

CORREU ELECTRÒNIC:  alcaldia@pradelldelateixeta.cat

TELÈFON DE CONTACTE:     663810752

Perfil

Té la Llicenciatura en Dret per la UB des de 1996 

Trajectòria professional Treballa a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 0

Activitats i béns RI 2015 MAR AMOROS

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

LOURDES ALUJA MATAS

Lloc de naixement Reus

Data de naixement 12-03-1965

Foto foto

Càrrec 1a Tinenta d'Alcaldessa

Àrea Cultura i festes - Educació - Promoció econòmica

Partit polític CiU (independent)

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic cultura@pradelldelateixeta.cat

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 0

Activitats i béns RI 2015 LOURDES ALUJA

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

ANTONIETA CABRÉ BARBERÀ

Lloc de naixement Reus

Data de naixement 10-01-1960

Foto foto

Càrrec Regidora - 2a Tinenta d'Alcaldessa

Àrea Serveis socials - Atenció ciutadana - Salut

Partit polític CiU (independent)

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 0

Activitats i béns RI 2015 ANTONIA CABRE

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

GERARD CABRÉ VAQUÉ

Lloc de naixement Pradell de la Teixeta

Data de naixement 27-07-1986

Foto foto

Càrrec Regidor - 3r Tinent d'Alcaldessa

Àrea Medi ambient i entorn - Joventut - Esports

Partit polític CiU (independent)

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 0

Activitats i béns RI 2015 GERARD CABRE

FRANCESC SANS VIVES

Lloc de naixement Tarragona

Data de naixement 29-07-1950

Foto foto

Càrrec Regidor

Partit polític UMdC

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 0

Activitats i béns REGISTRE D'INTERESSOS I DECLARACIÓ D'INCOMPATIBILITATS

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0