Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols saber com es gestiona el patrimoni d'aquest ens? Aquí hi trobaràs especificats tots els béns, classificats i amb les seves operacions (ja siguin compra, venda, arrendament, etc.) detallades. També hi trobaràs l'import d'aquestes operacions.

Classificació del bé Operació Import Prioritat
Parc Eòlic del Trucafort Patrimonial (SNU) Conveni de col·laboració entre l'excel·lentíssim Ajuntament de Pradell de la Teixeta i la societat Ecotècnia SCCL (08/10/1997) 6347.0
Parcel·la 115 del polígon 5 Patrimonial (finca rústica) Conveni entre l'ajuntament de Pradell de la Teixeta i particular per a la cessió d'ús a precari d'una porció de finca no urbanitzable 0.0
Finques registrals núm. 915 i 258 (Àrea de transferència de residus municipal) Demanials i de domini públic Compra venda (02/02/2016) 1500.0
Bar-restaurant La Societat (Plaça Sant Isidre núm. 5) Bé de domini públic Contracte de servei per a servei de bar-restaurant a La Societat (Plaça de Sant Isidre núm. 5) 3600.0
Escoles Velles (C/ La Font, 22) Bé de domini públic Llicència d'ús priavtiu (de 09/07/2015 a 09/07/2018) - Decret d’alcaldia número 109/2015 3600.0