La seu electrònica és un portal web amb un nivell superior de garanties i seguretat en els continguts i tràmits electrònics que vostè pot realitzar amb l'Ajuntament de Porqueres.

Des d'aquesta plataforma vostè podrà accedir als serveis electrònics que l'Ajuntament de Porqueres posa a la seva disposició i podrà realitzar els seus tràmits durant les 24 hores dels 365 dies de l'any.

La seu electrònica de l'Ajuntament de Porqueres disposa d'una bústia ciutadana, que és un espai interactiu i privat per tal que la ciutadania pugui comunicar-se directament amb l'Ajuntament per la qual cosa, si un ciutadà vol accedir a aquest servei només ho podrà fer fent ús dels certificats de signatura electrònica reconeguda acceptades a la seu electrònica de l'Ajuntament de Porqueres
.

El titular d'aquesta seu electrònica és l'Ajuntament de Porqueres qui assumeix la responsabilitat respecta la integritat, la vericitat i l'actualització de la informació i els serveis que integren la seu electrònica.

Horari d'atenció telefònica: de dilluns a divendres, de 8:00 a 15:00 hores; dimecres de 8:00 a 18:00 hores.