Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

El compte general és l'expedient que reflecteix la situació econòmica, patrimonial i financera de l'ens. Aquí pots consultar-ne tota la informació.

Podeu consultar el compte general accedint a aquest enllaç de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.