Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si has rebut notificacions electròniques dels procediments administratius que tramita aquest ens, des d'aquí pots accedir amb un sol clic a la pàgina del servei i consultar tot el que hi tens disponible.

La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet les comunicacions entre l'Ajuntament i la ciutadania. Per tal de poder enviar la notificació electrònica és necessària l'autorització de la persona interessada. Aquesta autorització la podeu fer en el mateix moment de realitzar la sol·licitud, i caldrà que faciliteu una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil.

Quan l'Ajuntament hagi resolt la vostra sol·licitud, rebreu un avís en l'adreça de correu electrònic i en el telèfon mòbil que hagueu indicat en la sol·licitud. En aquests correu electrònic i SMS hi trobareu l'enllaç des del qual podreu accedir a la notificació.

Podeu accedir a la notificació mitjançant dos mètodes d'accés: amb certificat digital i amb contrasenya d'un sol ús.

  • Respecte al certificat digital, aquest pot ser emès pel Consorci AOC o bé per un prestador de Serveis de Certificació inclòs en la llista d'entitats certificades pel Consorci AOC: DNI electrònic, FNMT, Camefirma, etc. Cliqueu l'enllaç per veure la llista complerta d'entitats certificades per l'AOC.
  • Pel que fa a la contrasenya d'un sol ús, aquesta es sol·licita en la mateixa pàgina d'accés a la notificació. El sistema us la enviarà a l'adreça de correu electrònic o al telèfon mòbil que hagueu facilitat.

Des del moment en què es dipositi la notificació disposeu de 10 dies naturals per accedir-hi (5 dies en el cas d'expedients de contractació). Si transcorregut aquest termini no heu accedit a la nitificació, aquesta s'entendrà rebutjada i l'acte es donarà per notificat.

Cliqueu en l'enllaç següent per accedir a l'espai de notificacions electròniques de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans