Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats

Aquest apartat respon a l’obligació establerta a l’article 9.1.a) de la Llei 19/2014 de publicar la informació relativa als càrrecs electes (nom i cognom, partit, càrrec, àrea, a quins òrgans de govern i comissions s’integren, així com una breu biografia i/o currículum i perfil laboral o professional.

En el present enllaç podeu consultar la informació esmentada relativa a una breu biografia i/o currículum i perfil laboral o professional, tant de les persones que formen part del govern com de les que no.