Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Aquesta inclou tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals, independentment si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places d’un ens.

0 Registres carregats
Any Denominació del lloc Grup Complement destí Complement específic Règim Escala/Subescala Forma de provisió Tipologia Jornada Efectius Prioritat
Vigilant (Parc Hostal del Fum) C2 9 296,66 L CO 37,5
Treballador/a Social A2 16 580,20 L CO 37,5
Treballador/a Familiar C2 9 527,41 L CO 37,5
Telefonista C2 9 421,90 L CO 37,5
Tècnic mitjà A2 16 575,95 L CO 37,5
Tècnic/a Auxiliar C1 11 555,38 L CO 37,5
Professor/a del PTT A2 16 327,62 L CO 37,5
Professor/a de Música A2 16 838,55 L CO 37,5
Professor/a d'Adults A2 16 340,08 L CO 37,5
Peó Brigada Manteniment i Servei C2 9 342,31 L CO 37,5
Peó Brigada Jardineria C2 9 375,87 L CO 37,5
Operari de manteniment d'instal·lacions municipals C2 9 470,12 L CO 37,5
Oficial 2ª Electricista C2 9 535,67 L CO 37,5
Oficial 2ª Brigada Jardineria C2 9 582,12 L CO 37,5
Oficial 1ª Paleta C2 9 495,07 L CO 37,5
Oficial 1ª Electricista C2 9 541,76 L CO 37,5
Monitor d'esports (Tècnic Auxiliar Esports) C1 11 595,90 L CO 37,5
Informador Juvenil C1 11 620,87 L CO 37,5
Enginyer Tècnic A2 16 952,66 L CO 37,5
Encarregat Brigada Manteniment i Servei C1 11 431,38 L CO 37,5
Educadora Auxiliar C1 11 308,65 L CO 37,5
Educador/a Social A2 16 529,90 L CO 37,5
Educador/a (Director/a) A2 16 319,51 L CO 37,5
Educador/a A2/C1 16 i 11 308,15 L CO 37,5
Conductor Brigada C1 11 434,56 L CO 37,5
Cap Radio Municipal A1 20 523,53 L CO 37,5
Bidell Instal·lacions Esportives E 8 469,52 L CO 37,5
Bidell Escola E 8 471,06 L CO 37,5
Bidell Equipaments Municipals E 8 330,73 L CO 37,5
Auxiliar Administratiu/va C2 9 555,38 L CO 37,5
Archiver/a A1 20 576,71 L CO 37,5
Arquitecte/a Tècnic A2 16 952,09 L CO 37,5
Administratiu/va (Serveis Territorials) C1 11 629,13 L CO 37,5
Administratiu/va (Comptabilitat) C1 11 663,59 L CO 37,5
Agent C2 11 864,71 F AE CO 37,5
Caporal OAC C2 11 1198,82 F AE CO 37,5
Caporal C2 11 998,62 F AE CO 37,5
Sergent C1 11 986,81 F AE CO 37,5
Sotsinspector C1 11 2041,84 F AE CO 37,5
Inspector A2 16 1898,81 F AE CO 37,5
Auxiliar Pràctic de Serveis Tècnics C2 9 538,08 F AE CO 37,5
Arquitecte/a A1 20 1885,99 F AE CO 37,5
Tècnic/a Suport Jurídic A1 20 810,41 F AE CO 37,5
Cap de Serveis Jurídics i REcursos Humans A1 20 1207,07 F AE CO 37,5
Auxiliar Administratiu/va Comerç C2 9 621,16 F AG CO 37,5
Auxiliar Administratiu/va del SAC C2 9 621,16 F AG CO 37,5
Auxiliar Administratiu/va de Comptabilitat C2 9 619,38 F AG CO 37,5
Administratiu/va de Cultura C1 11 627,31 F AG CO 37,5
Administratiu/va de Secretaria C1 11 627,31 F AG CO 37,5
Administratiu/va de Seguretat Ciutadana C1 11 630,34 F AG CO 37,5
Administratiu/va de Comptabilitat C1 11 900,60 F AG CO 37,5
Interventor A1 20 1125,49 HN HN CO 37,5
Secretaria A2 16 1405,01 HN HN CO 37,5

Relació de llocs de treball va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament  en data 27/11/2003 i modificada posteriorment pel mateix òrgan en les següents dates: 27/01/2005, 29/09/2005, 29/06/2006, 25/01/2007, 29/03/2007, 25/10/2007, 12/02/2008, 31/07/2008, 29/01/2009, 27/05/2010, 30/09/2010, 24/02/2011, 26/04/2012, 31/05/2012 i 24/09/2015.

 

Podeu consultar informació sobre la plantilla aprovada mitjançant el Pressupost de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans des de l'any 2012 així com la última Relació de Llocs de Treball aprovada clicant en aquest enllaç.