D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Agent de la Policia Local 04-04-2017 Enllaç
Borsa de treball de places d'Oficial 1a paleta conductor de la Brigada de Manteniment i Serveis 03-04-2017 Enllaç
Borsa de treball de places de Tècnic auxiliar de cultura i festes 03-04-2017 Enllaç
Borsa de treball de places de Peó de la Brigada de Manteniment i Serveis 24-03-2017 Enllaç
Peó auxiliar brigades, paleta (PFO) 19-10-2016 Enllaç
Auxiliar administratiu per al Servei d'Informàtica i Telecomunicacions (PFO) 19-10-2016 Enllaç
Peó servei de brigades de manteniment i serveis: destinació jardineria (PFO) 19-10-2016 Enllaç
Educador 19-06-2006 Enllaç
Tècnic auxiliar de comunicació i ràdio 15-02-2016 Enllaç
Oficial d'electricitat (PFO) 04-11-2015 Enllaç
Peó de brigades de manteniment i serveis (PFO) 04-11-2015 Enllaç
Borsa de treball de places de Professor de piano, llenguatge musical i música per a nadons per a l'Escola Municipal de Música 06-10-2015 Enllaç
Borsa de treball de places de Professor de música per a l'Escola Municipal de Música per a diferents especialitats 06-10-2015 Enllaç
Borsa de treball de places d'Educador i Educador de reforç per a les escoles bressol 09-07-2015 Enllaç
Bidell/Conserge 27-11-2014 Enllaç
Educador social 13-08-2014 Enllaç
Informador juvenil 07-07-2014 Enllaç
Peó d'obres públiques (PFO) 23-10-2013 Enllaç
Peó de jardineria (PFO) 23-10-2013 Enllaç
Educador 19-06-2006 Enllaç
Borsa de treball de places de Tècnic mitjà de promoció econòmica 25-06-2013 Enllaç
Borsa de treball de places de Tècnic mitjà d'orientació i inserció laboral 21-06-2013 Enllaç
Informador juvenil 27-12-2011 Enllaç
Tècnic de joventut 03-08-2011 Enllaç
Tècnic auxiliar de ràdio 12-04-2011 Enllaç
Assistent social 25-03-2011 Enllaç
Agent de la policia local 16-03-2011 Enllaç
Tècnic mitjà de promoció econòmica 18-02-2011 Enllaç
Tècnic auxiliar de ràdio 05-11-2010 Enllaç
Cap de servei de benestar social 05-11-2010 Enllaç
Inspector de la policia local 30-04-2010 Enllaç
Auxiliar administratiu atenció ciutadana 17-03-2010 Enllaç
Auxiliar administratiu 17-03-2010 Enllaç
Operari manteniment equipaments 17-03-2010 Enllaç
Auxiliar administratiu 17-03-2010 Enllaç
Tècnic mitjà orientació i inserció laboral 17-03-2010 Enllaç
Agent de la policia local 17-03-2010 Enllaç
Arquitecte 17-03-2010 Enllaç
Professor PQPI 17-03-2010 Enllaç
Tècnic auxiliar de comunicació 17-03-2010 Enllaç
Arquitecte 17-03-2010 Enllaç
Arquitecte tècnic 17-03-2010 Enllaç
Tècnic mitjà medi ambient 17-03-2010 Enllaç
Tècnic auxiliar educador 17-03-2010 Enllaç
Tècnic mitjà educador 17-03-2010 Enllaç
Tècnic especialista informàtic 17-03-2010 Enllaç
Enginyer tècnic via pública 17-03-2010 Enllaç
Educador social 17-03-2010 Enllaç
Tècnic mitjà dinamitzador d'esports 17-03-2010 Enllaç
Auxiliar administratiu serveis territorials 17-03-2010 Enllaç
Bidell d'equipaments culturals 17-03-2010 Enllaç
Tècnic mitjà salut pública 17-03-2010 Enllaç
Auxiliar administratiu adscrit a la Policia local 03-02-2010 Enllaç
Auxiliar administratiu DESOC 11-01-2010 Enllaç
Tècnic mitjà orientació i inserció laboral 18-12-2009 Enllaç
Tècnic mitjà de promoció econòmica 18-12-2009 Enllaç
Educador social 10-12-2009 Enllaç
Cap de la ràdio municipal 17-11-2009 Enllaç
Enginyer tècnic urbanisme 03-11-2009 Enllaç
Auxiliar administratiu 19-09-2009 Enllaç
Agent de la policia local 04-09-2009 Enllaç
Assistent social 02-04-2009 Enllaç
Arquitecte 02-04-2009 Enllaç
Professor (pqpi) 02-04-2009 Enllaç
Tècnic mitjà salut pública 02-04-2009 Enllaç
Tècnic auxiliar de comunicació 02-04-2009 Enllaç
Arquitecte 02-04-2009 Enllaç
Coordinador benestar social 02-04-2009 Enllaç
Auxiliar administratiu 02-04-2009 Enllaç
Tècnic auxiliar educador 02-04-2009 Enllaç
Arquitecte tècnic 02-04-2009 Enllaç
Arquitecte tècnic 02-04-2009 Enllaç
Tècnic especialista informàtic 02-04-2009 Enllaç
Tècnic mitjà educador 02-04-2009 Enllaç
Auxiliar administratiu serveis territorials 02-04-2009 Enllaç
Tècnic mitjà medi ambient 02-04-2009 Enllaç
Enginyer tècnic via pública 02-04-2009 Enllaç
Auxiliar administratiu (desoc) 02-04-2009 Enllaç
Auxiliar administratiu atenció ciutadana 02-04-2009 Enllaç
Educador social 02-04-2009 Enllaç
Operari manteniment equipaments 02-04-2009 Enllaç
Auxiliar administratiu 02-04-2009 Enllaç
Bidell d'equipaments culturals 02-04-2009 Enllaç
Tècnic mitjà dinamitzador d'esports 02-04-2009 Enllaç
Coordinador de Serveis Socials i Benestar Social 07-11-2008 Enllaç
Agent de la policia local 10-10-2008 Enllaç
Arqueòleg 09-10-2008 Enllaç
Tècnic de salut 09-10-2008 Enllaç
Inspector - cap de la policia local 28-05-2008 Enllaç
Enginyer tècnic 30-04-2008 Enllaç
Auxiliar administratiu serveis territorials 30-04-2008 Enllaç
Director de la ràdio municipal 30-04-2008 Enllaç
Tècnic orientació i inserció laboral 30-04-2008 Enllaç
Tècnic de promoció econòmica 30-04-2008 Enllaç
Agent de la policia local 30-04-2008 Enllaç
Peó de jardineria 30-04-2008 Enllaç
Coordinador benestar social 30-04-2008 Enllaç
Arquitecte tècnic 30-04-2008 Enllaç
Educador 30-04-2008 Enllaç
Educador 30-04-2008 Enllaç
Bidell d'equipaments culturals 30-04-2008 Enllaç
Assistent social 30-04-2008 Enllaç
Tècnic auxiliar informàtic 30-04-2008 Enllaç
Tècnic arxiver 12-11-2007 Enllaç
Tècnic mitjà informàtic 08-10-2007 Enllaç
Administratiu de secretaria 05-10-2007 Enllaç
Tècnic promoció econòmica 21-06-2007 Enllaç
Tècnic orientació i inserció laboral 21-06-2007 Enllaç
Arquitecte tècnic - cap brigada manteniment i serveis 12-06-2007 Enllaç
Educador 02-05-2007 Enllaç
Tècnic auxiliar de cultura i festes 02-05-2007 Enllaç
Educador 02-05-2007 Enllaç
Tècnic dinamitzador de cultura 13-04-2007 Enllaç
Auxiliar administratiu 21-02-2007 Enllaç
Agent de la policia local 07-02-2007 Enllaç
Educador social 26-10-2006 Enllaç
Treballador familiar 13-10-2006 Enllaç
Agent de la policia local 15-09-2006 Enllaç
Arquitecte tècnic - cap brigada manteniment i serveis 19-06-2006 Enllaç
Tècnic informàtic 19-06-2006 Enllaç
Tècnic orientació i inserció laboral 19-06-2006 Enllaç
Tècnic promoció econòmica 19-06-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu 24-03-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu 08-02-2006 Enllaç
Bidell escola 03-08-2005 Enllaç
Tècnic medi ambient - cap brigada jardineria 06-06-2005 Enllaç
Educador 12-05-2005 Enllaç
Educador 12-05-2005 Enllaç
Tècnic informàtic 12-05-2005 Enllaç
Agent de la policia local 12-05-2005 Enllaç
Encarregat brigada manteniment i servei 12-05-2005 Enllaç
Secretari alcaldia 12-05-2005 Enllaç
Tècnic promoció econòmica 12-05-2005 Enllaç
Tècnic auxiliar de biblioteca 30-03-2005 Enllaç
Tècnic auxiliar informàtic 20-12-2004 Enllaç
Educador 02-07-2004 Enllaç
Bidell escola 02-07-2004 Enllaç
Encarregat brigada manteniment i serveis 02-07-2004 Enllaç
Educador 02-07-2004 Enllaç
Auxiliar administratiu 02-07-2004 Enllaç
Auxiliar administratiu 02-07-2004 Enllaç
Tècnic informàtic 02-07-2004 Enllaç
Tècnic de promoció econòmica 02-07-2004 Enllaç
Secretari alcaldia 02-07-2004 Enllaç
Tècnic de joventut 22-06-2004 Enllaç
Auxiliar administratiu 12-03-2004 Enllaç
Agent de la policia local 21-01-2004 Enllaç
Peó brigada jardineria 02-01-2004 Enllaç
Administratiu 13-11-2003 Enllaç
Agent de la policia local 20-06-2003 Enllaç
Cap administratiu 10-03-2003 Enllaç
Responsable de protocol 10-03-2003 Enllaç
Auxiliar administratiu 10-03-2003 Enllaç
Cap serveis econòmics 10-03-2003 Enllaç
Arquitecte 27-09-2002 Enllaç
Professor Escola d'Adults 27-09-2002 Enllaç
Agent de Policia Local 18-09-2002 Enllaç
Oficial primera Brigada d'Obres i Serveis 18-09-2002 Enllaç
Oficial Brigada d'Obres i Serveis 26-07-2002 Enllaç
Conserge Instal·lacions Esportives 25-07-2002 Enllaç
DAuxiliar Tècnic Delineant 28-11-2001 Enllaç
Educador Escola d'Adults 21-11-2001 Enllaç
Telefonista 21-11-2001 Enllaç
Operari d'Electricitat 24-08-2001 Enllaç
Monitor d'Educació Física 22-08-2001 Enllaç
Operari de Jardineria 22-08-2001 Enllaç