Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Quin ha estat el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anterior a l'any en curs? Aquí pots consultar les dades dels drets i obligacions reconegudes netes de la liquidació del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals.

Podeu consultar més informació sobre els expedients de liquidació dels pressupostos dels últims anys clicant en aquest enllaç.

A banda dels expedients de la liquidació, també s'ha inclòs l'estat d'execució del pressupost a 31 de desembre d'ingressos i despeses des del 2012 en format reutilitzable.

En el mateix enllaç hi ha un fitxer anomenat "Guia de Codificació del Pressupost" on apareixen les diferents classificacions pressupostàries amb la seva codificació numèrica i la seva descripció per poder interpretar fàcilment la informació.