Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.

 

Execució pressupostària trimestral

Podeu consultar la informació sobre l'execució pressupostària clicant en aquest enllaç. La informació apareix des de l'exercici 2012, en períodes trimestrals, tant d'ingressos com de despeses. La informació està penjada en fitxers reutilitzables per facilitar la seva explotació.

En el mateix enllaç hi ha un fitxer anomenat "Guia de Codificació del Pressupost" on apareixen les diferents classificacions pressupostàries amb la seva codificació numèrica i la seva descripció per poder interpretar fàcilment la informació.

 

Modificacions del pressupost

Finalment, també podeu consultar tota la informació sobre les modificacions del pressupost clicant en aquest enllaç. Trobareu informació resumida de les modificacions fetes des de l'exercici 2012 fins el 2017.