Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna d'elles.

En aquest apartat s'especifica el cost de les campanyes de comunicació institucional, detallant els diferents conceptes de la campanya i l’import contractat a cada mitjà de comunicació, proveïdor o tercer.