Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols saber quants béns immobles pertanyen a l'ens? Aquí en pots trobar la llista.

Descarregue-vos l'inventari general de béns per epígrafs en format xls.