Quants diners deu l'ens a les entitats financeres? Pots consultar-ho en aquest apartat.

Any Deute viu
2.016 4.436.000
2.015 4.606.000
2.014 4.493.000
2.013 4.534.000
2.012 4.731.000
2.011 5.415.000
2.010 6.707.000