Relació de contractes oberts i negociats (històric) Disponible a: Generalitat de Catalunya

Quina és la llista de contractes oberts i negociats que s'han adjudicat els darrers anys? Pots consultar-la aquí.

Les dades que es mostren en aquest ítem han estat extretes de les publicacions en els diaris oficials. Aquesta informació no està estandarditzada fet que pot implicar que en alguns casos no apareguin dades en tots els camps.

Data de formalització Enllaç Descripció Tipus de contracte Tipus de procediment Import de licitació Import de licitació IVA inclòs Import d'adjudicació Import d'adjudicació IVA inclòs Observacions sobre l'import Adjudicatari
21-06-2017 Enllaç Subministrament de 2 equips de sobretaula en la modalitat d'arrendament amb opció compra Subministrament 1675,6 2027,48 1.676 2.027 ID Grup, SA
15-09-2017 Enllaç Subministrament del material elèctric per a realitzar el manteniment de l'enllumenat públic de diversos carrers del centre del municipi, compresos entre l'avinguda Diagonal i el passeig de la Carrerada i el Carrer Folch i Torres i el Camí Reial Subministrament Obert 107276,46 129804,51 99.231 120.069 Urbalux, SA
16-01-2018 Enllaç Servei de neteja d'edificis, locals i dependències de l'Ajuntament Serveis Obert 1092277,88 1321656,23 1.057.000 1.278.970 Multianau, SL
07-11-2017 Enllaç Obres de pavimentació de diversos vials del municipi Obres Obert 107753,2 130381,37 105.059 127.122 Marsal Excavacions, SL
29-11-2017 Enllaç Servei de manteniment i conservació dels espais municipals que disposin de jocs infantils Serveis Obert 33120 40075,2 23.035 27.872 Parcs i Jardins Catalunya, SL
15-11-2017 Enllaç Servei de poda de l'arbrat viari del municipi Serveis Obert 52461 63477,81 34.598 41.864 Estudios y Contratas Silvícolas, S. L.
05-09-2017 Enllaç Implantació d'un sistema de videoacta Subministrament 24794,5 30001,34 24.794 30.001 Ambiser Innovaciones, S. L.
30-11-2017 Enllaç Servei de manteniment, desbrossada i neteja de les zones verdes, espais oberts, equipaments, zones industrials i solars de propietat municipal Serveis Obert 122914,4 148726,42 96.576 116.856 Estudios y Contratas Silvícolas, S. L.
04-01-2018 Enllaç Serveis periodístics i assessorament en comunicació de l'Ajuntament Serveis Obert 88000 106480 63.800 77.198 Estudi de Comunicació Intus, SL
13-09-2017 Enllaç Obres d'ampliació del cobert de la deixalleria municipal Obres Obert 62802,18 75990,63 62.802 75.991 Renova Palau, SL
05-09-2017 Enllaç Servei de suport per a la prospecció empresarial de l'Ajuntament Serveis Obert 38016,52 45999,98 37.400 45.254 Segons el PC la data d'adjudicació del contracte és el 31/08/2017 Josep Maria Camps Barnet
12-06-2017 Enllaç Subministrament de 2 vehicles elèctrics tipus furgoneta pel servei de la brigada municipal d'electricitat Subministrament Obert 57600 69696 56.816 68.747 Correcció Alphabet España Fleet Management, S. A.
14-07-2017 Enllaç Servei d'arquitectura tècnica de suport en la redacció de documents de gestió, planejament urbanístic i projectes d'urbanització de l'Ajuntament Serveis Negociat amb publicitat 40000 48400 37.000 44.770 Jaume Rosa Capella
08-03-2017 Enllaç Programa d'activitats esportives municipals: adults, joves i infants Serveis Obert 43920 53143,2 39.385 47.656 Correcció Esport 3 Serveis Alternatius, SL
07-06-2017 Enllaç Servei d'arquitectura superior per a l'assessorament i redacció de documents de gestió i planejament urbanístic Serveis Obert 49900 60379 46.000 55.660 Segons el PC, la data d'adjudicació és el 07/06/2017 Santiago Bertran Rafel
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 7 8 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 16 20 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 14 17 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 14 17 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 14 17 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 8 10 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 20 24 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 20 24 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 24 30 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 112 136 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 38 46 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 86 105 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 97 117 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 102 124 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 128 155 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 135 164 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 137 165 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 150 182 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 150 182 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 57 69 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 59 72 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 60 73 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 62 76 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 64 78 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 85 103 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 38 46 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 83 101 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 38 46 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 44 54 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 44 54 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 39 47 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 53 64 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 53 65 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 55 67 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 65 79 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 69 83 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 72 87 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 79 95 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 79 95 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 79 96 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 44 54 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament d'energia elèctrica destinada als edificis municipals i enllumenat públic Subministrament Obert 130000000 157300000 41 49 Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament de gas natural destinat als edificis municipals Subministrament Obert 4151000 5022710 35 43 Preus unitaris Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament de gas natural destinat als edificis municipals Subministrament Obert 4151000 5022710 24 29 Preus unitaris Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament de gas natural destinat als edificis municipals Subministrament Obert 4151000 5022710 38 46 Preus unitaris Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament de gas natural destinat als edificis municipals Subministrament Obert 4151000 5022710 49 60 Preus unitaris Endesa Energía, S. A.
27-02-2017 Enllaç Subministrament de gas natural destinat als edificis municipals Subministrament Obert 4151000 5022710 43 52 Preus unitaris Endesa Energía, S. A.
08-03-2017 Enllaç Programa d'activitats esportives municipals per a poblacions especials: gent gran Serveis Obert 22040 24244 19.228 19.228 Exempt d'IVA. Esport 3 Associació
24-02-2017 Enllaç Servei de poda de l'arbrat del polígon Riera de Caldes Serveis Obert 34120 41285,2 21.856 26.446 Tratamiento Acondicionamiento de Laderas y Obras, SA (TALIO)
12-06-2017 Enllaç Servei de control de la legionel·la en el municipi Serveis Obert 24793,39 30000 21.075 25.501 Quiprocalt, SL
18-04-2017 Enllaç Servei de neteja, manteniment i conservació de parcs i jardins, jardineres, zones periurbanes i polígon industrial Serveis Obert 126000 126000 116.000 134.618 Associació per a la Creació i Manteniment d'Espais Verds
02-01-2017 Enllaç Servei de recollida, acollida i assistència d'animals domèstics de companyia abandonats i/o perduts, recollida dels animals morts a la via pública i del control de colònies de gats de carrer Serveis Obert 49586,78 60000,27 46.800 56.628 Fundació Daina per la Defensa dels Animals i la Natura
15-03-2017 Enllaç Servei de suport de microinformàtica Serveis Obert 28925,62 35000 22.100 26.741 Abast Systems, SA
05-01-2017 Enllaç Obres de pavimentació dels carrers La Merla, Bacadell, av. Navarra, Orfebreria i av. Camí Reial Obres Obert 100940 122137,4 95.994 116.153 Marsal Excavacions, SL
28-11-2016 Enllaç Subministrament de 48 ordinadors (40 ordinadors de sobretaula i 8 ordinadors portàtils) Subministrament 55447,2 67091,11 55.447 67.091 Ricoh España, S. L.
02-11-2016 Enllaç Manteniment i conservació de totes les àrees de jocs i tanques ubicades als espais municipals Serveis Obert 33116,43 40070,88 24.837 30.053 HPC Ibérica, S. A.
02-12-2016 Enllaç Servei de poda de l'arbrat viari Serveis Obert 48050 58140,5 31.951 38.660 Estudios y Contratas Silvícolas, S. L.
18-07-2016 Enllaç Explotació del servei de bar de la instal·lació esportiva de Can Falguera Administratius especials Negociat sense publicitat 14400 14400 28.800 28.800 Francisco García Mestres
17-03-2016 Enllaç Prorrogà de l'acord marc del subministrament d'energia elèctrica adjudicada pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia SAU Subministrament Obert 30000000 36300000 163 198 Pròrroga Endesa Energía, S. A.
17-03-2016 Enllaç Prorrogà de l'acord marc del subministrament d'energia elèctrica adjudicada pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia SAU Subministrament Obert 30000000 36300000 145 175 Pròrroga Endesa Energía, S. A.
17-03-2016 Enllaç Prorrogà de l'acord marc del subministrament d'energia elèctrica adjudicada pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia SAU Subministrament Obert 30000000 36300000 16 20 Pròrroga Endesa Energía, S. A.
17-03-2016 Enllaç Prorrogà de l'acord marc del subministrament d'energia elèctrica adjudicada pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia SAU Subministrament Obert 30000000 36300000 24 30 Pròrroga Endesa Energía, S. A.
17-03-2016 Enllaç Prorrogà de l'acord marc del subministrament d'energia elèctrica adjudicada pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia SAU Subministrament Obert 30000000 36300000 41 49 Pròrroga Endesa Energía, S. A.
17-03-2016 Enllaç Prorrogà de l'acord marc del subministrament d'energia elèctrica adjudicada pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia SAU Subministrament Obert 30000000 36300000 42 51 Pròrroga Endesa Energía, S. A.
17-03-2016 Enllaç Prorrogà de l'acord marc del subministrament d'energia elèctrica adjudicada pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia SAU Subministrament Obert 30000000 36300000 42 51 Pròrroga Endesa Energía, S. A.
17-03-2016 Enllaç Prorrogà de l'acord marc del subministrament d'energia elèctrica adjudicada pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia SAU Subministrament Obert 30000000 36300000 44 54 Pròrroga Endesa Energía, S. A.
17-03-2016 Enllaç Prorrogà de l'acord marc del subministrament d'energia elèctrica adjudicada pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia SAU Subministrament Obert 30000000 36300000 44 54 Pròrroga Endesa Energía, S. A.
17-03-2016 Enllaç Prorrogà de l'acord marc del subministrament d'energia elèctrica adjudicada pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia SAU Subministrament Obert 30000000 36300000 65 79 Pròrroga Endesa Energía, S. A.
17-03-2016 Enllaç Prorrogà de l'acord marc del subministrament d'energia elèctrica adjudicada pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia SAU Subministrament Obert 30000000 36300000 69 84 Pròrroga Endesa Energía, S. A.
17-03-2016 Enllaç Prorrogà de l'acord marc del subministrament d'energia elèctrica adjudicada pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia SAU Subministrament Obert 30000000 36300000 85 103 Pròrroga Endesa Energía, S. A.
03-12-2015 Enllaç Subministrament d'un vehicle tipus SUV logotipat per la Policia Local Subministrament Negociat sense publicitat 40992 49600,32 33.552 40.598 Transtel, SA
17-03-2016 Enllaç Prorrogà de l'acord marc del subministrament d'energia elèctrica adjudicada pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia SAU Subministrament Obert 30000000 36300000 97 117 Pròrroga Endesa Energía, S. A.
17-03-2016 Enllaç Prorrogà de l'acord marc del subministrament d'energia elèctrica adjudicada pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia SAU Subministrament Obert 30000000 36300000 115 139 Pròrroga Endesa Energía, S. A.
17-03-2016 Enllaç Prorrogà de l'acord marc del subministrament d'energia elèctrica adjudicada pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia SAU Subministrament Obert 30000000 36300000 125 152 Pròrroga Endesa Energía, S. A.
17-03-2016 Enllaç Prorrogà de l'acord marc del subministrament d'energia elèctrica adjudicada pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia SAU Subministrament Obert 30000000 36300000 142 171 Pròrroga Endesa Energía, S. A.
29-02-2016 Enllaç Pròrroga de l'acord marc de subministrament de gas natural adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia SAU Subministrament Obert 4151000 5022710 51 61 Pròrroga Endesa Energía, S. A.
29-02-2016 Enllaç Pròrroga de l'acord marc de subministrament de gas natural adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia SAU Subministrament Obert 4151000 5022710 44 53 Pròrroga Endesa Energía, S. A.
22-01-2016 Enllaç Servei d'assegurança de responsabilitat civil de l'Ajuntament Serveis Negociat sense publicitat 50000 50000 34.458 34.458 Mapfre Seguros de Empresas, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA
29-02-2016 Enllaç Pròrroga de l'acord marc de subministrament de gas natural adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia SAU Subministrament Obert 4151000 5022710 40 48 Pròrroga Endesa Energía, S. A.
29-02-2016 Enllaç Pròrroga de l'acord marc de subministrament de gas natural adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia SAU Subministrament Obert 4151000 5022710 37 44 Pròrroga Endesa Energía, S. A.
29-02-2016 Enllaç Pròrroga de l'acord marc de subministrament de gas natural adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia SAU Subministrament Obert 4151000 5022710 27 32 Pròrroga Endesa Energía, S. A.
10-05-2016 Enllaç Servei de control de plagues