Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.
Dataset View no està disponible temporalment.
Data Títol Bases reguladores

En aquest enllaç podeu consultar tota la informació sobre els tràmits dels Serveis Econòmics de l'Ajuntament, entre les quals hi ha el de Subvencions a entitats i associacions 2016.