Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Podeu consultar la relació de convenis signats per l'Ajuntament amb diferents entitats els anys 2015, 2016 i 2017: