Informa't aquí sobre el lloc web del servei de gestió tributària del teu municipi. També hi trobaràs l'adreça, el telèfon, els horaris del servei i la informació sobre les taxes i tributs que tramita.

L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) és un organisme autònom local de la Diputació de Barcelona creat el 1988. La seva finalitat és dur a terme la gestió i la recaptació dels ingressos de dret públic de les entitats locals i altres organismes de la província que així ho sol·licitin.

En cas de pagar els vostres tributs a Òrrius, hi podeu accedir mitjançant aquest enllaç i seleccionar el municipi dins el desplegable Municipi de tràmit / consulta.