Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Protocol per a la prevenció i la intervenció en l'absentisme escolar 16-03-2018 Enllaç
Pla d'autocontrol de les piscines municipals d'Olvan i de Cal Rosal 02-01-2018 Enllaç
Planejament urbanístic 23-10-2017 Enllaç
Mapa de capacitat acústica i de soroll 24-07-2017 Enllaç
Mapa de protecció de contaminació lumínica 24-07-2017 Enllaç
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 22-09-2016 Enllaç
Dades de caràcter personal: reglamentació i fitxers 22-09-2016 Enllaç
Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic 30-01-2012 Enllaç
Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica 30-01-2012 Enllaç
Reglament del Servei d'Arxiu Municipal 02-05-2011 Enllaç
Reglament de règim interior dels mercats municipals 15-01-2008 Enllaç