Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Informa't aquí sobre el lloc web del servei de gestió tributària del teu municipi. També hi trobaràs l'adreça, el telèfon, els horaris del servei i la informació sobre les taxes i tributs que tramita.

Accés a la informació relativa a l'aprovació, la gestió i la recaptació de tots els impostos, taxes i preus públics de l'Ajuntament

La regidoria d'hisenda:

Informació sobre el regidor:

Titular de la regidoria: Sr. Xavier Serramià Samson

Correu electrònic de contacte: serramiasx@olerdola.cat

Horari de visites: A concretar, amb prèvia sol·licitud de reunió

Demana una reunió amb el regidor

Personal de suport a la regidoria: El personal de l'àrea d'intervenció de l'Ajuntament us podrà atendre en tot allò referent a l'àrea d'hisenda:

Interventora municipal: Sra. Anna Carnicer Heras (Demana una reunió)

Tresorera municipal: Sra. Esther Catasus Tarrida (Demana una reunió)

Horari d'atenció al públic del departament: De dilluns a divendres de 07:30 a 15:00 hores.

Calendari fiscal:

Criteris generals dels procediments de recaptació:

Impostos:

Impost de béns immobles (IBI)

Impost vehicles tracció mecànica (IVTM)

Plusvàlua

Impost d'activitats econòmiques (IAE)

Impost sobre construccions instal·lacions i obres(ICIO)

Taxes i preus públics

Multes de circulació i sancions

Normativa aplicable

Enllaços d'interès