La plantilla és el conjunt de persones que ocupen els llocs de treball d'un ens, que han estat dotats pel pressupost, i que, per tant, són susceptibles de ser ocupats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar els treballadors que ocupen un lloc de treball de l'ens durant aquest any.

0 Registres carregats
PERSONAL FUNCIONARI 2018              
               
Denominació de la plaça Núm. Grup CD Sou base Compl. Destí Compl. Específic Total
Secretari/a-Interventor/a 1 A1 26 15.216,03 10.133,69 31.734,36 57.084,08
Tècnic/a Serveis Econòmics-Tresorer/a 1 A2 26 13.380,09 10.133,69 26.946,08 50.459,86
Coordinador/a tècnica/s serveis territori 1 A2 25 13.380,09 8.990,80 16.396,38 38.767,27
Tècnica/c auxiliar de serveis territorials 1 A2 22 13.380,09 7.399,77 8.956,36 29.736,22
Coordinadora/r de serveis a les persones 1 A2  22 13.380,09 7.399,77 10.242,96 31.022,82
Administrativa/u de serveis interns 1 C1 17 10.247,69 5.404,07 6.797,56 22.449,32
Administrativa/u de sereis territorials 1 C1 17 10.247,69 5.404,07 6.797,56 22.449,32
Administrativa/u de serv. Econòmics o RRHH 1 C1 20 10.247,69 6.381,83 8.151,22 24.780,74
Administrativa/u d'atenció a la ciutadania 3 C1 17 10.247,69 5.404,07 6.025,60 21.677,36
Tècnica/c auxiliar sistemenes informació o comunicació  1 C1 17 10.247,69 5.404,07 8.698,76 24.350,52
Cap vigilància local  1 C1 18 10.247,69 5.729,99 20.371,68 36.349,36
Auxiliars policia local 2 C2 17 8.686,10 5.404,07 12.193,86 26.284,03
               
PERSONAL LABORAL AMB DEDICACIÓ COMPLERTA 2018            
               
Denominació de la plaça Núm. Grup CD Sou base Compl. Destí Compl. Específic Total
Tècnic/a auxiliar de cultura 1 C1 20 10.247,69 6.381,83 6.350,12 22.979,64
Tècnic/a auxiliar d'esports 1 C1 20 10.247,69 6.381,83 9.857,40 26.486,92
Dinamitzador/a cultura i joventut 1 C1 20 10.247,69 6.381,83 8.151,22 24.780,74
Conserge d'escola - operària/i de manteniment 1 AP 13 7.960,40 4.100,81 4.669,98 16.731,19
Auxiliar de manteniment instal·lacions esportives 1 AP 13 7.960,40 4.100,81 4.927,30 16.988,51
Operaris/es instal·lacions municipals 1 AP 13 7.960,40 4.035,08 5.184,62 17.180,10
Oficial de jardins i vies públiques 1 C2 17 8.686,10 5.404,07 7.304,92 21.395,09
               
PERSONAL LABORAL AMB DEDICACIÓ PARCIAL 2018            
               
Denominació de la plaça Núm. Grup CD Sou base Compl. Destí Compl. Específic Total
Auxiliar d'informació local 1 C1 17 4.645,62 2.449,85 2.417,38 9.512,84
Arquitecte (mitja jornada)  1 A1 22 7.608,02 3.699,89 6.188,84 17.496,75
Enginyer (mitja jornada ) 1 A2 22 6.690,05 3.699,89 4.913,16 15.303,10