En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.

Actualment l'ajuntament de Navata està treballant amb els indicadors de transperència.