La FUE és l'espai físic i virtual on fer totes les gestions necessàries per desenvolupar una activitat econòmica, amb independència de l'Administració responsable.

Canal Empresa
Cerca guiada de tràmits

L'Ajuntament de Navàs ha iniciat el projecte de construir un servei de Finestreta Única Empresarial (FUE) amb unes primeres sessions de treball tècnic amb els treballadors i treballadores municipals.

 

La FUE ha d'esdevenir el punt de referència únic de les empreses, emprenedors i intermediaris en la seva relació amb l'administració. Es basa en un model de relació integrat d'atenció que permet a l'empresariat poder realitzar les seves gestions administratives i tràmits, independentment de qui en sigui l'ens responsable, amb l'assessorament de l'Administració.

 

S’estima poder tenir-la enllestida i oberta per als seus usuaris potencials en els propers mesos. En els municipis que s'ha implantat aquesta eina s'ha experimentat una evident millora en la reactivació econòmica local.

 

Per a poder assolir l'èxit de la FUE és necessària la participació del món local en el projecte. De manera que, des dels Ajuntaments, s'ofereixi també el servei de tramitació d'activitats empresarials de forma integrada, estandaritzada i unificada. La Llei de Simplificació estableix l'adhesió dels ajuntaments en el termini de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, llevat dels municipis que hagin d’integrar solucions tecnològiques pròpies, els quals disposaran de sis mesos addicionals.

 

La FUE es caracteritza per:

  • La integració de serveis i tràmits que afecten tot el cicle de vida de l'empresa amb la informació i requisits necessaris.
  • Independència de l'Administració responsable: reuneix serveis i tràmits de l'Administració local, Generalitat i Administració de l'Estat.
  • Multicanalitat: els serveis es presten electrònicament en el cas d'empreses i els treballadors en règim d'autònom podran escollir el canal.
  • Ús d'un model col·laboratiu de prestació de serveis
  • Celeritat i eficiència, tot fomentant la resolució immediata.