En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.
Podeu veure es indicadors en el següent enllaç