Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest apartat podràs consultar aquelles decisions que ha pres l'òrgan competent en relació als expedients sobre declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos d'alts càrrecs i a la inscripció als registres corresponents.

L'Ajuntament de Navàs  no disposa de cap Resolucions relatives a les declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos dels alts càrrecs ni tampoc disposa de cap càrrec eventual.