Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats, aquest és l'apartat on les pots consultar.

L'Ajuntament de Navàs no ha dictat cap resolució sobre el règim d'incompatibilitats dels empleats públics