Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols saber com es gestiona el patrimoni d'aquest ens? Aquí hi trobaràs especificats tots els béns, classificats i amb les seves operacions (ja siguin compra, venda, arrendament, etc.) detallades. També hi trobaràs l'import d'aquestes operacions.

L'Àrea de Serveis Finacers de l'Ajuntament de Navàs actualitza anualment el resum de l'inventari de béns mobles i immobles mitjançant la revisió de les modificacions que els han fet arribar les diferents àrees municipals cada vegada que s'efectua una compra o un canvi, juntament amb les factures corresponents.