Instruments de descripció documental Disponible a: Informació Servei DIBA

Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Necessites consultar un document en concret de l’ens? Els  instruments de descripció documental són un element clau per a la identificació i localització de la documentació i s’utilitzen per localitzar i consultar la documentació de l’ens.