Quina és l'estructura de l'administració i qui són els seus responsables? Coneix com s’organitza l'ens i la informació més rellevant sobre aquells que la dirigeixen.

Àrea de Govern

Regidories

Àrea

Reponsable

Correu-e

urbanisme

Laura Piera Cuadras                     

alcaldia@nalec.cat

Serveis tècnics

Laura Piera Cuadras                     

alcaldia@nalec.cat

Transparència i bon govern

Laura Piera Cuadras                     

alcaldia@nalec.cat

associacions

Laura Piera Cuadras                      

alcaldia@nalec.cat

Agricultura

Jordi Carles Mulet

ajuntament@nalec.cat

Medi ambient

Jordi Carles Mulet

ajuntament@nalec.cat

Aigua

Jordi Carles Mulet

ajuntament@nalec.cat

Cultura, sanitat i benestar social

Agnès Corbella Valmaña

ajuntament@nalec.cat

Festa Major/ esports

Agnès Corbella Valmaña

ajuntament@nalec.cat

Joventut i infància,serveis municipals

Agnès Corbella Valmaña

 

 

 

ajuntament@nalec.cat

 

Tècnica

Nom

Funcions

Correu-e

Ester Servià i Panella

Secretaria-intervenció

ajuntament@nalec.cat

 

Tresorer/a

 

 

Serveis Socials

Nom

Funcions

Correu-e

Imma Castellà

Assistent Social  (Consell Comarcal)

Immac@urgell.cat

 

Urbanisme

Nom

Funcions

Correu-e

Rafel Casanoves

Tècnic/a

rafelc@urgell.cat