Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Quines activitats tenen els alts càrrecs a la seva agenda? Aquest és el lloc on trobar-los.

 

AGENDA INSTITUCIONAL DELS ALTS CÀRRECS
RECULL AGENDA D'ACTES 
ANY 2019

JUNY

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

3

4 5 6 7 8 9

Reunió ADIFF (MADRID)
13:00 14:30 Reunió
Setmanal Urbanisme
16:00 17:30 Visita
setmanal obres
19:00 20:00 Junta de
Govern Local
20:00 22:00 Comissió de
Coordinació
(Ajuntament)

Reunió ADIFF (MADRID)
13:00 14:30 Reunió
Setmanal Urbanisme
16:00 17:30 Visita
setmanal obres
19:00 20:00 Junta de
Govern Local
20:00 22:00 Comissió de
Coordinació
(Ajuntament)

12:30 13:30 Reunió
ENRESA (Ajuntament
13:00 14:30 Atenció al
Ciutadà
13:30 14:30 Atenció al Ci
17:00 18:30 Consell d'Alc

13:00 13:30 Reunió
Alcaldia - Regidoria
de Governació
15:30 17:00 Entrevista TV
Terres de l'Ebre
(Tortosa)

13:00 14:30 Atenció al
Ciutadà
13:00 14:30 Atenció al
ciutadà

11:30 13:30 Assistència al
Vi Solidari (Masroig)

 

10

11

12

13

14

15

16

13:00 14:30 Reunió
Setmanal Urbanisme
16:00 17:30 Visita
setmanal obres

12:30 14:00 Reunió
empresa Israeliana i
representants Aigües
de Catalunya (Ajuntam
19:00 20:00 Junta de
Govern Local

10:45 12:45 Jutjat de
Falset (Citació per l'1
d'Octubre) (Falset)
13:00 14:30 Atenció al
Ciutadà

13:00 13:30 Reunió
Alcaldia - Regidoria
de Governació
13:00 13:30 Reunió CERE
(Ajuntament)

13:00 14:30 Atenció al
Ciutadà
13:00 14:00 Reunió
Terrenys Estació (Ajunt
19:00 23:00 Assistència
Festa Fi de Curs AMPA

18:00 18:30 Ple
constitució
Ajuntament
(Ajuntament)

 

17

18

19

20

21

22

23

13:00 14:30 Reunió
Setmanal Urbanisme
16:00 17:30 Visita
setmanal obres

19:00 20:00 Junta de
Govern Local

13:00 14:30 Atenció al
Ciutadà

13:00 13:30 Reunió
Alcaldia - Regidoria
de Governació

13:00 14:30 Atenció al
Ciutadà

 

 

24

25

26

27

28

29 30

 

19:00 20:00 Junta de
Govern Local

13:00 14:30 Atenció al
Ciutadà
18:00 19:00 Obertura
conversa "L'Educació
No formal Artística"
(CoNCA) (Museu del ferrocarril)

13:00 13:30 Reunió
Alcaldia - Regidoria
de Governació

13:00 14:30 Atenció al
Ciutadà