Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

L’Administració té l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies a partir del registre de la factura.

En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. La font d’informació és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). Cal aclarir que el MINHAP utilitza un concepte diferent, el Període Mig de Pagament (PMP) segons la definició del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El PMP es calcula a partir del 30è dia de la data del registre d’entrada i, per tant, no és el termini real de pagament als proveïdors.

Rati d'operacions pagades Import de pagaments realitzats Rati d'operacions pendents de pagament Import de pagaments pendents Dies Data de tancament
64 429.331 69 709.262 97 30-09-2017
32 434.487 72 437.195 82 30-06-2017
50 569.373 38 480.879 74 31-03-2017
46 450.784 51 525.360 79 31-12-2016
21 453.989 33 491.123 57 30-09-2016
26 409.962 28 401.959 57 30-06-2016
43 485.313 17 341.725 62 31-03-2016
87 520.068 28 386.101 92 31-12-2015
47 901.832 22 481.033 68 30-06-2015
2 166.588 4 407.050 33 31-03-2015
28 471.730 -5 837.991 36 31-12-2014
11 465.547 3 284.733 38 30-09-2014