Quin és el preu o el percentatge que s'aplica a determinats impostos com el de béns immobles o el de vehicles de tracció mecànica? Pots consultar-los aquí.

Any Nom document Descripció estructura Import Codi document Codi estructura
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,60 TI 1
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.988,00 TI 2
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 2,48 TI 6
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,38 TI 7
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 20,58 TI 9
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,53 TI 1
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.988,00 TI 2
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 2,48 TI 6
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,38 TI 7
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 20,58 TI 9
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 55,58 TI 10
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 117,33 TI 11
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 146,15 TI 12
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 182,67 TI 13
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 3,00 TI 47
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,53 TI 1
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.988,00 TI 2
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 2,48 TI 6
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,38 TI 7
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 20,58 TI 9
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 55,58 TI 10
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 117,33 TI 11
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 146,15 TI 12
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 182,67 TI 13
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 3,00 TI 47
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,53 TI 1
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.988,00 TI 2
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 2,48 TI 6
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,38 TI 7
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 20,58 TI 9
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 55,58 TI 10
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 117,33 TI 11
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 146,15 TI 12
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 182,67 TI 13
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 3,00 TI 47
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 55,60 TI 10
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 117,36 TI 11
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 146,18 TI 12
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 182,71 TI 13
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 3,00 TI 47
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,53 TI 1
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.988,00 TI 2
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 2,47 TI 6
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,37 TI 7
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 19,80 TI 9
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 53,46 TI 10
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 112,85 TI 11
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 140,56 TI 12
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 175,68 TI 13
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 2,90 TI 47
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,52 TI 1
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.988,00 TI 2
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 2,39 TI 6
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,29 TI 7
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 19,49 TI 9
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 52,62 TI 10
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 111,08 TI 11
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 138,36 TI 12
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 172,93 TI 13
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 2,81 TI 47
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,51 TI 1
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.988,00 TI 2
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 2,34 TI 6
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,23 TI 7
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 19,00 TI 9
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 51,32 TI 10
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 108,36 TI 11
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 134,96 TI 12
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 168,67 TI 13
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 2,75 TI 47