Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.

0 Registres carregats
Convocatòria Descripció Data d'inici Data de fi Enllaç Documents
2018 Subvenció per a empreses de nova creació assessorades pel Servei de Promoció Econòmica 28-09-2018 27-10-2018 BE_emprenedors
2018 Ajuts esconòmics per al foment de l'escolarització d'infants de 0 a 3 anys. 28-09-2018 27-10-2018 BE_llar_infants_0-3
2018 Subvencions per a projectes i activitats educatives desenvolupades per els AMPA'S als centres educatius públics 28-09-2018 27-10-2018 BES_ampas
2018 Ajudes individualitzades en concepte de suport al servei de menjador dels infants inscrits en les escoles bressol durant el curs 20 28-09-2018 27-10-2018 BES_ajuts_menjador_escolar
2018 Subvencions per a la pràctica i la promoció de l'esport 28-09-2018 27-09-2018 BES_Promocio_Esports
2018 Ajuts a persones en situació d'escassa capacitat econòmica, mitjançant la compensació parcial de la càrrega tributària de l'IBI 06-07-2018 05-08-2018 Bases Especifiques IBI
2018 Ajuts a malalts crònics 06-07-2018 05-08-2018 Bases Específiques Cronics
2018 Beques de suport al treball de recerca d’alumnes de batxillerat matriculats en centres educatius públics 06-07-2018 05-08-2018 Bases Especifiques Beques IES
2018 Subvencions per a l’organització d’activitats i esdeveniments esportius 06-07-2018 05-08-2018 Bases Especifiques Activitats Esportives
2018 Ajuts per a practicants d’esports individuals 06-07-2018 05-08-2018 Bases específiques esports individuals
2018 Suport per a projectes que promoguin la participació 06-07-2018 05-08-2018 Bases Específiques Projectes Participació
2018 Subvencions per suport a les entitats veïnals 06-07-2018 05-08-2018 Bases Específiques Associacions de Veins
2018 Subvencions a projectes educatius en el lleure i la gent gran Bases Específiques Educacio Adults i lleure
2018 Subvencions a activitats i projectes culturals 06-07-2018 05-08-2018 Bases Específiques Cultura
2018 Subvencions per a projectes d’entitats que tinguin el seu àmbit d’actuació dins d’Acció Social, polítiques de gènere i salut. 06-07-2018 05-08-2018 Bases Especifiques Accio Social
2018 Subvencions a projectes de cooperació i solidaritat 06-07-2018 05-08-2018 Bases Especifiques Solidaritat
Bases reguladores 2017 Projectes i activitats educatives desenvolupats per les AMPES als centres educatius públics del municipi. 02-10-2017 01-11-2017 BES_AMPAS
2017 - Ajuts afectats per malalties cròniques que requereixen alimentació específica Ajuts per a famílies de Montgat afectades per malalties cròniques que requereixen una alimentació específica 11-07-2017 09-08-2017 BES_Cronics
2017 - Bases específiques Ajuts a l'impost sobre béns immobles (IBI) corresponent a l'habitatge habitual de persones que es troben en una situació d'escassa capacitat econòmica, mitjançant la compensació parcial de la càrrega tributària. 11-07-2017 09-08-2017 BES_IBI
2017 - Bases específiques Ajuts per a practicants d’esports individuals 10-06-2017 11-07-2017 BES_Esport_individual
2017 - Bases específiques Subvencions per a l’organització d’activitats i esdeveniments esportius 10-06-2017 11-07-2017 BES_Activitats_Esportives
2017 - Bases específiques Suport per a projectes que promoguin la participació 10-06-2017 11-07-2017 BES_Projectes_Participacio
2017 - Bases específiques Subvencions a activitats i projectes culturals 10-06-2017 11-07-2017 BES_Cultura
2017 - Bases específiques Subvencions específiques per a entitats veïnals 10-06-2017 11-07-2017 BES_AVV
2017 - Bases específiques Subvencions a projectes educatius en el lleure i la gent gran 10-06-2017 11-07-2017 BES_Educa_Infants_Grans
2017 - Bases específiques Subvencions a projectes de cooperació i solidaritat 10-06-2017 11-07-2017 BES_Solidaritat
2017 - Bases específiques Subvencions per a projectes d’entitats que tinguin el seu àmbit d’actuació dins d’Acció Social i Dona. 10-06-2017 11-07-2017 BES_Accio_Social_Dona
Bases específiques reguladores per a subvencions a entitats per a l'any 2016 Criteris de Valoració - Activitas esportives extraordinaries i/o puntuals CRITERIS_VAL_ES_PUNTUAL
Bases específiques reguladores per a subvencions a entitats per a l'any 2016 Criteris de Valoració - Ús instal·lacions esportives Criteris_Val_Instal
Bases específiques reguladores per a subvencions a entitats per a l'any 2016 Criteris valoració - Promoció de l'esport Criteris_Val_Foment_Esport
Bases específiques reguladores per a subvencions a entitats per a l'any 2016 Criteris valoració - Àmbit de cooperació Criteris_valoracio_Subv_Cooperacio
Bases específiques reguladores per a subvencions a entitats per a l'any 2016 Criteris de valoració - Entitats de l'àmbit d'acció social, dona i salut Criteris_Val_Acc_Social
Bases específiques reguladores per a subvencions a entitats per a l'any 2016 Criteris valoració - Activitats educatives Criteris_Val_Act_Ensenyament
Bases específiques reguladores per a subvencions a entitats per a l'any 2016 Criteris valoració - Treball de recerca alumnes SUBV_RECERCA_ESCOLES.pdf
Bases específiques reguladores per a subvencions a entitats per a l'any 2016 Criteris de Valoració - Projecte educatiu centre Criteris_Val_Projecte_Educatiu
Bases específiques reguladores per a subvencions a entitats per a l'any 2016 Criteris valoració del servei de menjador a la llar d'infants "Els Montgatets" Criteris_Val_Menjador_Bressol
Bases específiques reguladores per a subvencions a entitats per a l'any 2016 Criteris valoració - Foment escolarització d'infants de 0 a 3 anys. Criteris_Val_Infants_0-3
Bases específiques reguladores per a subvencions a entitats per a l'any 2016 Criteris valoració - Entitats i associacions veïnals Criteris_Val_Participacio
Bases específiques reguladores per a subvencions a entitats per a l'any 2016 Criteris de valoració - Entitats culturals Criteris_Val_Cultura
Bases específiques reguladores per a subvencions a entitats per a l'any 2016 Concessió de subvencions pel procediment de concurrència competitiva Bases reguladores concurrencia publica 2016