Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure quin és el seu estat de tramitació i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
2055/2018 Reglament de reclamacions, queixes, propostes i suggeriments

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es duu a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’aprovació inicial del projecte d’Ordenança, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma.

 

Poden remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'adjunta, fins el dia 3 de setembre de 2018 mitjançant l’adreça de correu electrònic montgat@montgat.cat, indicant a l’assumpte “Opinions i suggeriments sobre el Reglament de reclamacions, queixes, propostes i suggeriments”.

Consulta Reglament Queixes 1
1959/2018 Ordenança reguladora dels guals per entrades i sortides de vehicles al terme municipal de Montgat

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es duu a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’aprovació inicial del projecte d’Ordenança, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma.

 

Poden remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'adjunta, fins el dia 13 d’agost de 2018 mitjançant l’adreça de correu electrònic montgat@montgat.cat, indicant a l’assumpte “Opinions i suggeriments sobre l’Ordenança de guals”.

Informació memòria projecte ordenança guals per entrada i sortida vehicles 1
1258/2018 Bases reguladores per a l'atorgament de prestacions econòmiques de caracter social

Publicat: juny 2018

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia.

Informació Bases prestacions Econòmiques caràcter social 20
3185/2017 Reglament de Participació Ciutadana

Publicat: Maig 2018

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia.

Consulta Reglament Participació 20
3183/2017 Ordenança d'Administració Electrònica

Publicat: Desembre 2017

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia.

Informació ordenança administració electrònica 20
2811/2017 Reglament d’ús de l’aparcament subterrani de la Plaça de la Vila

Publicat: Octubre 2017

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia.

Projecte reglament ús aparcament Pl Vila 20
1289/2017 Ordenança reguladora de l'ús recreatiu per Clubs Socials privats de consum de Cànnabis

Publicat: Maig 2017

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia.

Informacio Ordenança locals cannabis 20
1011/2015 Ordenança municipal sobre intervenció arquitectònica en el nucli antic de Montgat

Publicat: Març 2017

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia

Ordenança municipal sobre intervenció arquitectònica en el nucli antic
Ordenança Carta colors
20
364/2017 Ordenança reguladora de la venda no sedentària en mercat de marxants en el municipi de Montgat

Publicat: febrer 2017.

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia.

Informació Ordenança Venda No Sedentaria 20