Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure quin és el seu estat de tramitació i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
2109/2018 Ordenança reguladora d'habitatges d'ús turístic

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es duu a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’aprovació inicial del projecte d’Ordenança, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma.

 

Poden remetre les seves opinions, propostes o suggeriments sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'adjunta, fins el dia 22 d’octubre de 2018 mitjançant l’adreça de correu electrònic montgat@montgat.cat, indicant a l’assumpte “Opinions i suggeriments sobre l’Ordenança reguladora dels habitatges d’ús turístic a Montgat.”

Informació Ordenança reguladora habitatges ús turístic 1
2055/2018 Reglament de reclamacions, queixes, propostes i suggeriments

Publicat: setembre 2018

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia

Consulta Reglament Queixes 1
1959/2018 Ordenança reguladora dels guals per entrades i sortides de vehicles al terme municipal de Montgat

Publicat: juliol 2018

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia.

Informació memòria projecte ordenança guals per entrada i sortida vehicles 1
1258/2018 Bases reguladores per a l'atorgament de prestacions econòmiques de caracter social

Publicat: juny 2018

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia.

Informació Bases prestacions Econòmiques caràcter social 20
3185/2017 Reglament de Participació Ciutadana

Publicat: Maig 2018

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia.

Consulta Reglament Participació 20
3183/2017 Ordenança d'Administració Electrònica

Publicat: Desembre 2017

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia.

Informació ordenança administració electrònica 20
2811/2017 Reglament d’ús de l’aparcament subterrani de la Plaça de la Vila

Publicat: Octubre 2017

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia.

Projecte reglament ús aparcament Pl Vila 20
1289/2017 Ordenança reguladora de l'ús recreatiu per Clubs Socials privats de consum de Cànnabis

Publicat: Maig 2017

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia.

Informacio Ordenança locals cannabis 20
1011/2015 Ordenança municipal sobre intervenció arquitectònica en el nucli antic de Montgat

Publicat: Març 2017

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia

Ordenança municipal sobre intervenció arquitectònica en el nucli antic
Ordenança Carta colors
20
364/2017 Ordenança reguladora de la venda no sedentària en mercat de marxants en el municipi de Montgat

Publicat: febrer 2017.

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia.

Informació Ordenança Venda No Sedentaria 20