Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure quin és el seu estat de tramitació i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
1222-1282/2019 Projecte de Carta de Serveis de l'Oficina d'Atenció Ciutadana

Atorgar un termini d’audiència de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del projecte normatiu al portal de transparència (18/03/19) amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans, associacions i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Les opinions, propostes o suggeriments s’hauran de presentar mitjançant el correu electrònic montgat@montgat.cat, indicant a l’assumpte “Opinions i suggeriments sobre la Carta de Serveis de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.”

Informació pública Carta Serveis OAC 1
2109/2018 Ordenança reguladora d'habitatges d'ús turístic

Publicat: novembre 2018

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia

Projecte normatiu Ordenança Habitatges ús turístic 1
2109/2018 Ordenança reguladora d'habitatges d'ús turístic

Publicat: octubre 2018

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia

Informació Ordenança reguladora habitatges ús turístic 1
2055/2018 Reglament de reclamacions, queixes, propostes i suggeriments

Publicat: setembre 2018

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia

Consulta Reglament Queixes 1
1959/2018 Ordenança reguladora dels guals per entrades i sortides de vehicles al terme municipal de Montgat

Publicat: juliol 2018

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia.

Informació memòria projecte ordenança guals per entrada i sortida vehicles 1
1258/2018 Bases reguladores per a l'atorgament de prestacions econòmiques de caracter social

Publicat: juny 2018

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia.

Informació Bases prestacions Econòmiques caràcter social 20
3185/2017 Reglament de Participació Ciutadana

Publicat: Maig 2018

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia.

Consulta Reglament Participació 20
3183/2017 Ordenança d'Administració Electrònica

Publicat: Desembre 2017

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia.

Informació ordenança administració electrònica 20
2811/2017 Reglament d’ús de l’aparcament subterrani de la Plaça de la Vila

Publicat: Octubre 2017

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia.

Projecte reglament ús aparcament Pl Vila 20
1289/2017 Ordenança reguladora de l'ús recreatiu per Clubs Socials privats de consum de Cànnabis

Publicat: Maig 2017

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia.

Informacio Ordenança locals cannabis 20
1011/2015 Ordenança municipal sobre intervenció arquitectònica en el nucli antic de Montgat

Publicat: Març 2017

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia

Ordenança municipal sobre intervenció arquitectònica en el nucli antic
Ordenança Carta colors
20
364/2017 Ordenança reguladora de la venda no sedentària en mercat de marxants en el municipi de Montgat

Publicat: febrer 2017.

Estat: Finalitzat el període de consulta prèvia.

Informació Ordenança Venda No Sedentaria 20