Què opinen els grups municipals del govern i de l'oposició? I quines són les seves propostes? Consulta-les aquí.

 

Mocions presentades al Ple de l'Ajuntament.

Sessió Descripció moció Votacions Resultat
28/2/2019 Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans de rebuig de la impunitat i l'indult als encausat pel cop a la democràcia a Catalunya dels mesos de setembre i octubre 2017.

A favor: 2 dels Regidors del grup municipal de C’s.

En contra: 14 dels Regidors i Regidores dels grups muicipals del PDeCAT/UNIÓ, Esquerra-AM, ICV, PRE-AR, MES, PSC-CP i Regidor no adscrit

Desestimada
31/01/19

Moció presentada pels Grups Municipals de la Corporació per a l’elaboració d’un catàleg local d’arbres i promoure l’elaboració i redacció d’una ordenança municipal que, d’acord amb el catàleg local d’arbres, en garanteixi la seva protecció i la seva conservació.

 

Aprovada per unanimitat Aprovada
31/05/18

Moció dels Grups Municipals D’ICV, ERC-AM, PRE-AR, MES, PDeCAT/UNIÓ, PSC-CP I C’S, sobre la sentència del cas de “La Manada”.

 

Aprovada per unanimitat Aprovada

22/03/18

Moció dels Grups Municipals de Ciutadans, ERC-AM, ICV, PRE-AR, MES, PSC-CP i PDeCAT/Unió, sobre transparència i estat d’execució de les mocions aprovades pel Ple.

Aprovada per unanimitat

Aprovada

22/2/2018

Moció dels Grups Municipals d’ERC-AM, ICV, PRE-AR i MES per donar suport a la vaga laboral convocada per CCOO I UGT de 2 hores per torn el dia 8 de Març.

A favor:  12 dels Regidors i Regidores dels grups municipals del PDeCAT/Unió, Esquerra-AM, PSCCP, ICV, PRE-AR i MES.

Abstencions: 2 dels Regidors del grup municipal C’s.

Aprovada

22/2/2018

Moció dels Grups Municipals d’ICV, ERC-AM, PRE-AR, MES i PDeCAT/Unió per a la protecció i millora del model educatiu català.

A favor: 11 dels Regidors i Regidores dels grups municipals del PDeCAT/Unió, Esquerra-AM, PSC-CP  (Sr. Abad) , ICV, PRE-AR i MES.

En contra: 2 dels Regidors del grup municipal C’s.

Abstenció 1 del Regidor del grup municipal del PSC-CP (Sr. Absil).

Aprovada
22/2/2018

Moció del Grup Municipal del PSC-CP per reclamar la connexió directa amb autobús de Montgat a l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona

Per unanimitat es deixa la moció sobre la taula Retirada
22/2/2018

Moció dels Grups Municipals del PSC-CP, ERC-AM per establir un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats

A favor 12 dels Regidors i Regidores dels grups municipals del PDeCAT/Unió, Esquerra-AM, PSCCP, ICV, PRE-AR i MES.

Abstencions 2 dels Regidors del grup municipals C’s

Aprovada
22/2/2018

Moció dels grups municipals d’ERC-AM, ICV, PRE-AR i MES per revertir les reclamacions de l’IVA a entitats culturals i mitjans de comunicació públics.

A favor 12 dels Regidors i Regidores dels grups municipals del PDeCAT/Unió, Esquerra-AM, PSC-CP, ICV, PRE-AR i MES.

En contra 2 dels Regidors del grup municipal C’s.

Aprovada
25/1/2018

Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM, ICV, PRE-AR i MES pel finançament del transport públic

A favor 10 dels Regidors i Regidores dels grups municipals del Esquerra-AM, ICV, PSC-CP, PRE-AR i MES

En contra 7 dels Regidors i Regidores dels grups municipals del PDeCAT/Unió, PSC-CP i C’s.

Aprovada
25/1/2018

Moció dels grups municipals de DEL PDeCAT/UNIÓ, PSC-CP i Ciutadans pel que fa al concurs per adjudicar el servei de manteniment general dels espais verds, mobiliari urbà i parcs i infantils de Montgat

A favor 9 dels Regidors i Regidores dels grups municipals del PDeCAT/Unió, PSC-CP i C’s.

En contra 8 dels Regidors i Regidores dels grups municipals Esquerra-AM, ICV, PRE-AR i MES.

Aprovada
25/1/2018

Moció del grup municipal del PSC-CP per exigir a la Generalitat l’abonament de deute pendent de les Escoles Bressol

Aprovada per unanimitat Aprovada
25/1/2018

Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans de rebuig a l’augment de les tarifes i a l’actual sistema de finançament del transport públic a la Regió Metropolitana de Barcelona i els municipis gestionats per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

A favor 6 dels Regidors  i Regidores dels grups municipals del PDeCAT/Unió i C’s.

En contra: 8 dels Regidors i Regidores dels grups municipals d'Esquerra-AM, ICV, PRE-AR i MES.

Abstencions 2 dels Regidors del grup municipal del PSC-CP

Desestimada