Organismes dels que forma part

Sector Públic
13/12/2018
Aquest conjunt de dades inclou informació de tots els ens locals. 

Distribucions

Informació Addicional

Informació institucional i organitzativa

Departament de Governació (Municat)
16/03/2016
13/12/2018
365 dies
No s'ha especificat la llicència
-