Ets proveïdor d'aquest ens i hi has de presentar una factura electrònica? En aquest apartat hi tens l'enllaç que et mostrarà la bústia de factures electròniques.

e.FACT

Amb aquest servei, l'Ajuntament de Montcada i Reixac posa a disposició dels seus proveïdors un sistema de recepció de factures electròniques contribuint a l'impuls i a la difusió de l'ús de la factura electrònica a Catalunya.

La factura electrònica és un document amb el mateix contingut que una factura tradicional en paper, que tanmateix, es presenta en format digital i que s'ha de signar amb un certificat d'una entitat de certificació reconeguda.

El format facturae és el format que el Ministeri d'Industria, Turisme i Comerç normalitza per a totes aquelles factures electròniques adreçades a l'administració pública.

La tramitació amb factura electrònica implica:

  • Estalvi de costos (paper, sobres, enviament, espai d'arxiu), de temps (eliminació de l'entrada de dades i validació manual, reducció de tasques administratives...) i mediambientals.
  • Seguretat: control d'accés (sols pot accedir a les factures el destinatari) i disminució d'errades (resolució de situacions com pèrdua de la factura o no remissió de l'original).
  • Fiabilitat: Justificant de recepció (l'emissor sap quan rep el destinatari la factura i quan es registra), verificació de la identitat de l'emissor i validesa legal gràcies al certificat digital i la signatura electrònica.
  • Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol empresa i/o professional que sigui proveïdor de l'Ajuntament.
  • Quan es pot sol·licitar: En qualsevol moment.
  • Cost: Gratuït

La bústia de lliurament de facturació electrònica és un portal web de lliure accés que permet als proveïdors de l'Ajuntament de Montcada i Reixac el servei de tramesa de factures i documents annexos amb aquestes.

CORREU ELECTRÒNIC PER A CONSULTES SOBRE e.FACT: efact@montcada.org

Els següents banners corresponen a la presentació de la factura telemàticament.

e.FACT - Ajuntament e.FACT - IME
e.FACT - Montcada Comunicació e.FACT - Mancomunitat