Si busques l'activitat contractual de l'ens, aquest és el lloc on la trobaràs. Licitacions, adjudicacions provisionals, acords, resolucions... A més, també hi ha els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre cadascun dels procediments.

Al perfil de contractant trobareu, entre d'altres informacions, la relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions de l'Ajuntament de Montbrió del Camp.

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat; de les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i de les formalitzacions dels contractes d'obres adjudicats per una quantia igual o superior a 50.000 euros i de la resta de contractes adjudicats per una quantia igual o superior a 18.000 euros.

Les persones interessades a conèixer l'activitat contractual municipal o a participar-hi trobaran, en el perfil del contractant, els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, els terminis de presentació de proposicions i altres informacions essencials de cada procediment.

Podeu consultar a la plataforma de consulta en línia les licitacions que té en curs l'Ajuntament de Montbrió del Camp:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/montbriodelcamp

I totes les licitacions dutes a terme amb anterioritat a l'any 2016:

https://pdc.diputaciodetarragona.cat/montbrio/pdc/