Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

CIVISME I MEDI AMBIENT

Ordenança reguladora de la tinença d'animals de companyia i de gossos potencialment perillosos (Pdf, 76,4 Kb)

Ordenança municipal reguladora de la convivència ciutadana (Pdf, 780 Kb)

SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS

Reglament del servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable (Pdf, 131 Kb)

Reglament de règim intern de la Llar d'Infants Municipal de Montbrió del Camp (Pdf, 188 Kb)

Reglament del servei de cementiri municipal (Pdf, 83,9 Kb)

URBANISME I ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Mapa de capacitat acústica (Pdf, 156 Kb)

Normes de policia urbanística i bon govern (Pdf, 42,4 Kb)

SUBVENCIONS

Bases concessió subvencions activitats dutes a terme per associacions i entitats (Pdf, 204 Kb)

Ordenança general per a l'atorgament de subvencions (Pdf, 66,9 Kb)

ALTRES

Reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament de Montbrió del Camp (Pdf, 47,7 Kb)

Reglament del voluntariat de Protecció Civil (Pdf, 78,8 Kb)

Normes reguladores de l'organització especial Festival de Música (Pdf, 50,6 Kb)