A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

Anuncis publicats fins a data 31 de desembre de 2017:

https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=4308840003

Anuncis publicats a partir del dia 1 de gener de 2018:

http://montbriodelcamp.eadministracio.cat/board