D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Tècnic informàtic 08-01-2008 Enllaç
Administratiu 03-11-2007 Enllaç
Coordinador àrea ensenyament 29-09-2007 Enllaç
Encarregat brigada d'obres i serveis 29-09-2007 Enllaç
Borsa de treball de places de Socorrista aquàtic 09-06-2016 Enllaç
Borsa de treball de places de Personal per a accés i taquilles 09-06-2016 Enllaç
Borsa de treball de places de Monitor de natació i activitats vinculades 09-06-2016 Enllaç
Borsa de treball de places d'Auxiliar de biblioteca 06-05-2016 Enllaç
Borsa de treball de places de Professor de música 21-10-2015 Enllaç
Agent de la Policia Local 02-09-2014 Enllaç
Integrador social del Centre Obert La Banqueta 17-07-2014 Enllaç
Auxiliar tècnic de joventut 04-07-2014 Enllaç
Tècnic en polítiques d'immigració 19-06-2014 Enllaç
Educador social del Centre Obert La Banqueta 19-06-2014 Enllaç
Director de projecte ocupacional i de desenvolupament local (PFO) 22-11-2013 Enllaç
Agent de la Policia Local 14-08-2013 Enllaç
Tècnic en polítiques d'immigració 19-07-2013 Enllaç
Socorrista per a la piscina d'estiu 06-06-2013 Enllaç
Personal de control d'accés a la piscina d'estiu (taquiller) 06-06-2013 Enllaç
Monitor del saló del Llibre Infantil i Juvenil 2013 04-04-2013 Enllaç
Tècnic per a l'equip de prevenció i mediació social i comunitària 04-02-2013 Enllaç
Monitor per a l'activitat Parc de Nadal 2012-2013 10-12-2012 Enllaç
Agent de la policia local 19-11-2011 Enllaç
Auxiliar administratiu - unitat seguretat ciutadana 11-01-2011 Enllaç
Sobrestant 11-01-2011 Enllaç
Borsa de treball de places de Professor de música 10-07-2010 Enllaç
Auxiliar administratiu 26-11-2009 Enllaç
Professor escola municipal de música, especialitat clarinet 23-05-2009 Enllaç
Ordenança 21-02-2009 Enllaç
Agent de la policia local 23-09-2008 Enllaç
Places de Professor col·laborador de l'Escola Municipal de Música 03-07-2008 Enllaç
Auxiliar administratiu - unitat seguretat ciutadana 09-06-2008 Enllaç
Agent de la policia local 09-06-2008 Enllaç
Arquitecte superior 08-01-2008 Enllaç
Assistent social 29-09-2007 Enllaç
Places de Professor col·laborador de l'Escola Municipal de Música 09-08-2007 Enllaç
Auxiliar administratiu adscrit a serveis generals (Unitat Padró d'Habitants) 07-08-2007 Enllaç
Auxiliar administratiu adscrit a serveis generals (Unitats de l'escola municipal de música i de l'àrea d'esports) 07-08-2007 Enllaç
Tècnic administració general Cap àrea secretaria general 13-03-2007 Enllaç
Auxiliar administratiu 14-09-2006 Enllaç
Ordenança 12-09-2006 Enllaç
Agent de la policia local 03-08-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu 06-10-2005 Enllaç
Places de Professor col·laborador de l'Escola Municipal de Música 21-07-2005 Enllaç
Tècnic d'administració general 26-02-2004 Enllaç
Tècnic d'administració general 17-02-2004 Enllaç
Auxiliar administratiu adscrit a la policia local 07-02-2004 Enllaç
Professor de música, especialitat guitarra 15-07-2003 Enllaç
Professor de música, especialitat flauta travessera 15-07-2003 Enllaç
Auxiliar administratiu Serveis Especials (Àrea Cultura i Joventut) 16-01-2003 Enllaç
Auxiliar Administratiu - Àrea Econòmica 16-01-2003 Enllaç
Auxiliar Administratiu Biblioteca Municipal 16-01-2003 Enllaç
Professor de Música, grau professional, especialitat Guitarra 05-12-2002 Enllaç
Professor Superior de Música, especialitat Violí 05-12-2002 Enllaç
Professor Superior de Música, especialitat Llenguatge Musical 05-12-2002 Enllaç
Oficial 2ª, Serveis Diversos 11-07-2002 Enllaç
Oficial 1ª, Manteniment Instal·lacions Fuster 11-07-2002 Enllaç
Oficial 1ª, Encarregat Servei de Neteja Viària - Xofer 11-07-2002 Enllaç
Oficial 1ª, Serveis Diversos 11-07-2002 Enllaç
Oficial 3ª, Serveis Diversos 18-06-2002 Enllaç
Oficial 3ª Personal d'Oficis 11-04-2002 Enllaç
Policia Local 11-04-2002 Enllaç
Auxiliar Administratiu 11-03-2002 Enllaç
Professor de Música, especialitat Piano 26-02-2002 Enllaç