Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

0 Registres carregats

Text refos de les ordenances:

Les taxes de la recollida d'escombraries i els preus de la deixalleria estan regulats per la següent ordenança aquest any 2019:

Els preus públics d'entrada de residus als dipòsits controlats i a les plantes de reciclatge de la Mancomunitat estan regulats per la següent ordenança aquest any 2019: