Serveis, tràmits i gestions

Notificacions electròniques

Per tal d'accedir a les vostres notificacions electròniques, necessiteu disposar d'un certificat electrònic vàlid en el vostre sistema per poder identificar-vos. Per aquesta opció són vàlids tots els certificats electrònics classificats pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC).

 

Consulteu des d'aquí les vostres notificacions electròniques.

 

Govern obert i transparència
La informació generada pel govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil del contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Factura Electrònica Factura Electrònica
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Anuncis i Edictes Anuncis i Edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana
La carpeta ciutadana és un servei en línia que habilita un canal de comunicació segur per tal de conèixer l'estat de la vostra tramitació.