Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Reglament de funcionament de la llar d'infants 10-03-2005 Enllaç
Reglament del mercat municipal de la Font del Bosc 12-09-2016 Enllaç
Ordenança per a la prevenció i el control dels mosquits 23-12-2015 Enllaç
Reglament de règim intern de l'Escola Bressol Nins 26-05-2014 Enllaç
Reglament intern de l'Escola Bressol Tangram 26-05-2014 Enllaç
Reglament regulador de la venda ambulant i no sedentària 11-02-2014 Enllaç
Reglament regulador del servei social de suport a l'atenció social primària i especialitzada, Centre Obert 16-09-2013 Enllaç
Ordenança municipal ambiental, de seguretat i salut pública 17-05-2013 Enllaç
Ordenança d'espectacles públics i activitats recreatives 17-05-2013 Enllaç
Creació i regulació del registre electrònic 12-11-2012 Enllaç
Reglament per a la gestió del servei de teleassistència 19-03-2012 Enllaç
Ordenança reguladora de la tinença d'animals 19-03-2012 Enllaç
Ordenança reguladora dels fitxers que contenen dades de caràcter personal 15-03-2012 Enllaç
Reglament del Registre municipal d'unions consensuals 10-02-2012 Enllaç
Ordenança d'ús de les diferents instal·lacions de la zona esportiva 07-06-2011 Enllaç
Reglament del Servei d'Arxiu Municipal 28-01-2011 Enllaç
Ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici 13-05-2010 Enllaç
Ordenança sobre la gestió de residus de la construcció 26-12-2009 Enllaç
Reglament del servei del proveïment d'aigua potable 06-05-2009 Enllaç
Reglament regulador del funcionament del Registre municipal d'acolliments civils 12-07-2008 Enllaç
Creació de fitxers automatitzats 02-12-2006 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació 13-06-2006 Enllaç
Ordenança per a l'aprofitament i preservació dels recursos naturals, l'eficiència energètica i la minimització de la contaminació lluminosa 13-01-2006 Enllaç
Ordenança per a la gestió de runes i terres 09-11-2000 Enllaç
Ordenança de mesures correctores per a les activitats ramaderes 09-11-2000 Enllaç
Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions 28-12-1999 Enllaç

Ordenances i Reglaments Municipals

Ordenança municipal reguladora de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació

Ordenança de les mesures correctores que han de disposar les activitats ramaderes al terme de Mediona

Ordenança de control d'abocaments liquits a la xarxa de claveguers municipals

Ordenança reguladora de la venda ambulant i no sedentària

Ordenança municipal de tinença d'animals

Ordenança de gestió de residus de la construcció

Ordenança reguladora de la neteja i del tancat de solars

Ordenança ús Zona Esportiva

Ordenança reguladora dels fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats per l'Ajuntament  de Mediona.

Ordenança per a l'aprofitament i preservació dels recursos naturals, l'eficiència energètica, i la minimització de la contaminació lluminosa al municipi de Mediona.

Model tipus d'ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i els seu exercici en l'ambient

Reglament del servei de proveïment d'aigua potable de Mediona

Reglament regulador de la retirada dels vehicles abandonats en la via pública

Reglament regulador del funcionament del registre municipal d'acolliments

Reglament de funcionament de la llar d'infants de Mediona

Reglament del Registre Municipal d'Unions Consensuals

Reglament del Mercat Municipal