En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.
En procés d'elaboració.