Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Coneix quina és la relació dels organismes que depenen o estan vinculats amb aquesta entitat.

L'Ajuntament de Matadepera actualment no té creat cap organisme ni ens públic vinculat.

No obstant això té constituïts consells sectorials com a òrgans per a la canalització de la participació ciutadana.