Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats

A continuació podeu consultar l'oferta pública per a l'any 2019:

Denominació del lloc de treball Escala Grup Nombre de vacants Modalitat de selecció Torn Convocatòria
Agent de policia local AE C2 2 Concurs - oposició Lliure (1) Mobilitat (1) Pendent
Tècnic/a de Medi Ambient AE A1 1 Concurs - oposició Lliure Pendent
Tècnic/a auxiliar d'informàtica AE C1 1 Concurs - oposició Lliure Pendent
Tècnic/a auxiliar de gestió AG C1 1 Concurs - oposició Promoció interna Pendent